Privaatsuspoliitika

Teave klientide isikuandmete töötlemise kohta

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on Olympic Entertainment Group AS (edaspidi ettevõte) aadressiga Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti, +3726671250, estonia@oc.eu.
 2. Ettevõtte andmekaitseametnik on Aare Reinsalu (Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti, +3726671072, estonia@oc.eu).
 3. Kliendil on õigus saada ettevõttelt kinnitust selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse, ning näha oma isikuandmeid.
 4. Kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis on tal õigus saada teada oma isikuandmete edastamise allikas.
 5. Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist.
 6. Kliendil on õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud luba igal ajal, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 7. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
 8. Kliendil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemine või see vaidlustada.
 9. Kliendil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul.
 10. Teenuse osutamiseks võib ettevõte jagada kliendi andmeid teiste Olympic Entertainment Groupi ettevõtetega.
 11. Kliendil on õigus esitada kaebuseid Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile, saates taotluse aadressil info@aki.ee või minnes kohale Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn.
 12. Andmete töötlemise detailidega on võimalik tutvuda igas mängukohas või ettevõtte peakontoris Pronksi 19, Tallinn.
 13. Turunduse privaatsuspoliitikaga on võimalik tutvuda allpool.

 

Info Olympic Casino ja OlyBeti klientide isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse ja analüüsi eesmärkidel

 1. Teie isikuandmete vastutavad töötlejad on OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (reg nr 14437516, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti), mis juhib Olympic Casinot, ning OB Holding 1 OÜ (reg nr 14975047, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti), mis juhib OlyBeti (edaspidi meie).
 2. Kasutame Teie esitatud elektroonilisi kontaktandmeid, et saata Teile Teie valitud valdkondade kohta infot ja eripakkumisi, eesmärgiga edendada Olympic Casino ja OlyBeti ärisid. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse Teie nõusolek [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(a)].
 3. Kui annate vastava nõusoleku, saadame Teile personaalset infot ja pakkumisi, tuginedes meie arusaamale Teie huvidest ja käitumisest. Pakkumiste tegemisel võime näiteks võtta Teiega ühendust seoses Olympic Casino ja OlyBeti teenuste kasutamisega (nt kui eelistate Olympic Casinos kindlaid mänge, võime saata teile teavituse, kui sama mäng muutub kättesaadavaks OlyBetis; kui olete osalenud üritustel või pakkumistes, pakume neid Teile uuesti; eripakkumised klientidele, kes on panustanud konkreetse summa jne). Eesmärk on Teid paremini tundma õppida ning motiveerida Teid meie teenuseid kasutama. Selle saavutamiseks kasutame nii profileerimist kui automaatset otsuste langetamist. Automaatsed otsused langetatakse tavaliselt inimese sekkumiseta. Teile ei teki nendest õiguslikke või muid samavõrd olulisi tagajärgi. Halvimal juhul saadame Teile pakkumisi, millest Te ei huvitu. Personaalsed pakkumised võivad kasvatada kompulsiivsete hasartmängijate sõltuvust, ent oleme võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud ega võta selliseid mängijaid kunagi teadlikult sihikule ja julgustame igakülgselt vastutustundlikku mängimist. Teil on õigus paluda inimesel sekkuda otsuste langetamisesse, avaldada otsuste osas arvamust ning neid vaidlustada. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse Teie nõusolek [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(a)].
 4. Palume Teil oma eelistused aeg-ajalt üle vaadata ning töötleme Teie isikuandmeid ülaltoodud eesmärkidel, kuni võtate oma nõusoleku(d) tagasi.
 5. Samuti edastame Teile infot ja eripakkumisi telefoni teel või kui külastate Olympic Casinot või OlyBeti. Sellised pakkumised on tavaliselt personaalsed, st tuginevad meie ülalkirjeldatud arusaamale Teie huvidest ja käitumisest. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse meie õigustatud huvi Olympic Casino ja OlyBeti äri edendada [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(f)]. Sellisel juhul järeldame, et olukorda arvestades ei kaalu üle Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, millest tulenevalt tuleb Teie isikuandmeid kaitsta, meie õigustatud huvi. Teil on alati õigus töötlemine vaidlustada, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktide kaudu. Sellisel juhul lõpetame Teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärkidel. 
 6. Kasutame Teie esitatud või Teie Olympic Casino ja OlyBeti teenuste kasutusharjumuste alusel meie koostatud isikuandmeid koondatud kujul analüüsi teostamiseks, st eesmärgiga paremini mõista meie kliente, nende vajadusi ja käitumist, et langetada arukamaid turundus- ja äriotsuseid. Näiteks selgitamaks välja, millised Olympic Casino mängud on populaarsed ja peaksid OlyBeti kasutuse suurendamiseks olema saadaval ka OlyBetis; millises järjekorras mänge loetleda, et suurendada nende populaarsust; millised OlyBeti spordiüritused on populaarsed ja tuleks voogedastada Olympic Casinos; milliste omadustega kliendid on aktiivsed vaid veebis või füüsilises asukohas või mõlemas jne. Kuigi algselt võib selline analüüs toetuda Teie isikuandmetele, kasutatakse andmeid koondatud kujul ning isikuandmed ei kajastu üheski aruandes. Teie isikuandmete töötlemiseks annab õigusliku aluse meie õigustatud huvi teha paremaid turundus- ja äriotsuseid ning edendada Olympic Casino ja OlyBeti äri [isikuandmete kaitse üldmäärus, punkt 6(1)(f)]. Sellisel juhul järeldame, et olukorda arvestades ei kaalu Teie huvid  või põhiõigused ja -vabadused, millest tulenevalt tuleb Teie isikuandmeid kaitsta, üle meie õigustatud huvi. Teil on alati õigus Teie olukorrast tulenevalt töötlemine vaidlustada, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktide kaudu. Sellisel juhul lõpetame Teie isikuandmete töötlemise analüüsi eesmärkidel, v.a kui meil on võimalik tuua mõjuvaid töötlemist õigustavaid põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused.
 7. Jätkame Teie isikuandmete töötlemist ülaltoodud eesmärkidel, kuni vaidlustate selle, võttes meilt õiguse töötlemist jätkata, või kuni Teil on kummagagi meist kehtiv leping.
 8. Teil on kõik isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad andmesubjekti õigused, mh:
 • õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta; nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta antud nõusoleku kohaselt nõusoleku tagasivõtmise eel toimunud töötlemise õiguslikkust;
 • õigus saada kinnitust Teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta ning pääseda antud andmetele ligi;
 • õigus nõuda Teie vigaste või puudulike isikuandmete parandamist või täiendamist;
 • õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist;
 • õigus piirata töötlemist;
 • õigus pääseda ligi Teie isikuandmetele, mis olete meile esitanud, ning seda struktuursel, tavapärasel ning masinloetaval kujul, sh õigus edastada antud andmed meiepoolsete piiranguteta teisele vastutavale töötlejale;
 • õigus esitada kaebus Teie elu- või töökohajärgse EL-i liikmesriigi järelevalveasutusele või Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Pange tähele, et kõik ülal loetletud õigused ei ole täielikud ning neid võib piirata isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud eesmärkidel. Mõningaid oma õigusi saate teostada, külastades Olympic Casino vastuvõttu või logides sisse oma OlyBeti kontole või võttes meiega ühendust alltoodud kontaktide kaudu.  

 1. Pange tähele, et meie muud isikuandmete töötlemist puudutavad tavad on toodud meie eraldiseisvates privaatsuspoliitikates, millega saate tutvuda meie vastavatel veebilehtedel (Olympic Casino puhul www.olympic-casino.ee ning OlyBeti puhul www.olybet.ee). Olympic Casino privaatsuspoliitikaga saate tutvuda ka Olympic Casino vastuvõtus. Palun pange ka tähele, et nõusoleku(te) tagasivõtmine või turunduse ja analüüsi keelamine ei keela meil töödelda Teie isikuandmeid muudel privaatsuspoliitikates kirjeldatud eesmärkidel.
 2. Küsimuste korral võtke ühendust andmekaitseametnikuga, Aare Reinsalu, e-post aare.reinsalu@oc.eu või Markus Malm’iga, e-post markus.malm@oc.eu.

Võluv Las Vegas avab sulle oma uksed just siin samas Eestis!

Esmakülastaja olla on privileeg, sest just esimesel neljal külastustel ootab Sind Olympic Casinos tervitusjook ja mängualustusraha.
Loe lähemalt

Olympic klubikaardid

Olympic Casino kaardid on midagi enamat kui lihtsalt kliendikaart. Selle omanikule laieneb hulgaliselt suurepäraseid soodustusi ja eripakkumisi nii meie baarides kui ka erinevates kampaaniates. Lisaks on klubikaardiga võimalik teenida RAHA.
Loe lähemalt